Marketingový slovník

Zoznam často používaných slov zo sveta marketingu, ktorým konečne budete rozumieť. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A

A/B Testing

A/B testing je metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky alebo reklamy, aby sa zistilo, ktorá verzia má lepší výkon. Používa sa na zlepšenie konverzií a optimalizáciu užívateľskej skúsenosti.

Account Manager

Account Manager je osoba zodpovedná za riadenie vzťahov so zákazníkmi v agentúre alebo spoločnosti. Ich úlohou je komunikovať s klientmi, pochopiť ich potreby a zabezpečiť, aby boli marketingové kampane implementované efektívne.

Ad Blocker

Ad blocker je softvér, ktorý blokuje zobrazovanie online reklám na webových stránkach. To môže ovplyvniť výnosy reklamných spoločností a narušiť marketingové stratégie závislé od online reklamy.

AdCreative

AdCreative, je nástroj poháňaný umelou inteligenciou, ktorý umožňuje tvorbu kreatívnych a efektívnych online reklám pomocou algoritmov a umelého učenia. Pomáha vytvárať reklamy, ktoré sú prispôsobené záujmom a správaniu užívateľov.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator je profesionálny grafický program určený na vytváranie vektorovej grafiky. Používa sa na tvorbu logo, ilustrácií, plagátov a iných grafických prác, čo je dôležité pre vizuálny marketing.

Affiliate Marketing

Affiliate marketing je typ marketingu, pri ktorom partneri (affiliates) propagujú produkty alebo služby iných spoločností a získavajú provízie za každú úspešný predaj alebo konverziu. Tento model je populárny na internete a využíva partnerstvá na zvýšenie predaja.

Ahrefs

Ahrefs je populárny nástroj na analýzu vyhľadávacích národných klíčových slov, backlinkov a webových stránok. Používa sa na sledovanie konkurencie, analýzu kľúčových slov a zlepšenie SEO stratégie.

Algoritmus

Algoritmus je postup alebo séria pokynov, ktoré počítačový systém používa na riešenie problému alebo vykonávanie úlohy. V marketingu sa algoritmy často používajú na analýzu dát, personalizované odporúčania a optimalizáciu reklamných kampaní.

Alt Text

Alt text, alebo alternatívny text, je krátky opis obrázka používaný vo webových stránkach. Tento text sa zobrazuje, keď obrázok nemôže byť načítaný a pomáha užívateľom so zrakovými postihnutiami alebo používateľom, ktorí majú vypnuté zobrazovanie obrázkov. Pre vyhľadávače je alt text dôležitý, pretože umožňuje indexovanie a pochopenie obsahu obrázka.

Analytika (webová analytika)

Webová analytika je proces zhromažďovania, spracovania a analýzy dát o návštevnosti webovej stránky alebo aplikácie. Pomáha marketérom pochopiť správanie užívateľov, zlepšiť výkon stránok a rozhodovať na základe dát.

Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je proces výberu a vyhodnocovania slov alebo fráz, ktoré ľudia používajú pri vyhľadávaní informácií na internete. Správna analýza kľúčových slov je kľúčová pre SEO, PPC a obsahový marketing, pomáha prilákať relevantnú návštevnosť na webové stránky.

Anchor Text

Anchor text je klikateľný text v hypertextovom odkaze (linku), ktorý odkazuje na inú webovú stránku alebo súvislý obsah na tej istej stránke. Tento text je zvyčajne farebne zvýraznený a môže byť podčiarknutý, aby naznačil, že ide o aktívny odkaz, na ktorý je možné kliknúť. Anchor text poskytuje informáciu o obsahu, na ktorý odkazuje, a má význam pre vyhľadávače pri určovaní relevancie a tématickej súvislosti medzi webovými stránkami. Kvalitný a relevantný anchor text môže pomôcť zlepšiť SEO hodnotenie stránky, keďže vyhľadávače ho berú do úvahy pri určovaní relevancie webových stránok v rámci vyhľadávania.

API (Application Programming Interface)

API je sada definícií a protokolov, ktoré umožňujú rôznym softvérovým aplikáciám komunikovať a zdieľať dáta. V marketingu sa API často používajú na integráciu rôznych platforiem a nástrojov, čo umožňuje automatizáciu procesov a zlepšuje efektivitu práce.

Aplikácia

Aplikácia (app) je softvérový program navrhnutý pre mobilné zariadenia alebo počítače. Aplikácie môžu byť rôzneho typu, vrátane sociálnych médií, produktivity, zábavy alebo e-commerce. Ich cieľom je poskytnúť užívateľom špecifickú hodnotu alebo funkciu.

Asana

Asana je nástroj na riadenie projektov a úloh, ktorý umožňuje tímovým spolupracovníkom sledovať úlohy, harmonogramy a projekty. Pomáha zlepšiť produktivitu a koordináciu v tíme, čo je dôležité pri marketingových kampaniach.

Average Frequency

Average Frequency alebo aj priemerná frekvencia je ukazovateľ, ktorý meria, koľkokrát bola v priemere cieľová skupina vystavená reklame počas určitého časového obdobia. Je to dôležitý parameter v reklamných kampaniach, ktorý pomáha určiť, ako často vidia ľudia danú reklamu. Vyššia priemernej frekvencia môže znamenať, že reklama bola zobrazená viac než raz rovnakým ľuďom, čo môže viesť k únave alebo odporu voči reklame. Naopak, príliš nízka priemernej frekvencia môže znamenať, že reklamu vidí len málo ľudí, čo môže obmedziť jej účinnosť.

B

Weby, domény a hosting

Kontaktné údaje

Zvyčajne odpovieme do 24 hodín

Pondelok – Štvrtok 9:00 – 16:00

Prihláste sa na newsletter plný tipov, ktoré naboostujú vaše podnikanie

© 2024 Ružová veľryba - online marketingová agentúra